vergoedingen

2018

  • volledige prothese boven en/of onder                                                                

(U heeft in uw boven en/of onderkaak geen eigen tanden en kiezen meer)

Reparaties aan uw volledige prothese boven en/of onder

deze worden voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering.

Nieuwe volledige prothese boven en/of onder

Uw nieuwe prothese wordt 1 x in de vijf jaar voor 75 % vergoedt uit de basisverzekering (deze verzekering is voor iedere Nederlander verplicht). De overige 25 % dient u zelf te betalen. mogelijk heeft u een aanvullende verzekering voor tandartskosten afgesloten die dit restbedrag volledig of voor een deel uitkeren. Dit verschilt uiteraard per verzekeraar.

Bovendien heeft iedere Nederlander (ouder als 18 jaar) in 2018 een wettelijke eigen bijdrage in de ziektekosten van € 385.00. Deze wettelijke eigen bijdrage wordt altijd gebruikt indien u gebruik maakt van de gezondheidszorg.

Vergoeding is dus afhankelijk van een aantal factoren.

1. Wat kost de nieuwe prothese (tandartskosten + techniekkosten).

2. Haal van dit bedrag 25 % eigen bijdrage af.

3. Verminder uw eigen bijdrage met het percentage aanvullende verzekering.

4. Bel uw zorgverzekeraar en vraag hoeveel eigen risico u nog over heeft.

5. Tel dit bedrag op bij uw eigen bijdrage.

  • Gedeeltelijke prothese                                                                                               U heeft nog eigen tanden en/of kiezen

Deze wordt alleen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering voor het percentage dat u heeft bijverzekerd.

  • Prothese op implantaten (vaak klikgebit genoemd)

U betaalt voor een klikgebit in de bovenkaak, 10% van de totale kosten

U betaalt voor een klikgebit in de onderkaak, 8 % van de totale kosten

U betaalt voor een klikgebit in de onder- of bovenkaak en een normale prothese in de andere kaak, 17% van de totale kosten.

vergoedingsoverzicht voor kunstgebitten in de aanvullende verzekering